AAI Belgium = Aikido Association International, afdeling België

 

Geschiedenis:

 • opgericht in november 2008.
 • Hung Bauer (1e dan Aikikai 2009) zocht het contact met de AAI.
 • Ki Jin Beveren beslist om samen te werken met de AAI.
 • Januari 2009: eerste AAI stage ingericht te België met Rehrauer Sensei.
 • Aikido Sangen Zelem sluit zich ook aan.
 • 2012: Acacia Aikikai Edegem, met als lesgever Rudy Elsevier, sluit zich aan.

AAI = Aikido Association International

 

 • Ontstaan op vraag van niet-Amerikanen om een internationale groep op te richten met hetzelfde doel als de AAA.
 • Na het overlijden van Toyoda Shihan wordt de AAI bestuurd door zijn zoon Stephen Toyoda en ondersteund door Yasuo Kobayashi Shihan (Senpai van Yamada en Sugano Shihan).

AAA = Aikido Association of America

 

Deze organisatie is opgericht door Fumio Toyoda Shihan in 1984:

Doel van Toyoda Shihan:

 • De kwaliteit van het Amerikaanse Aikido onderwijs te verbeteren tot het hoogste niveau.
 • Bevorderen van aikido.

Nadruk op:

 • sterke aikido techniek
 • mentale ontwikkeling
 • innerlijke kracht of ki
 • vaardige lesgevers
 • duidelijke vakdidactiek

De organisatie biedt:

 • ondersteuning en begeleiding aan haar instructeurs, leden en aangesloten dojo’s.
 • gestandaardiseerde testeisen, stages, lerarenopleiding, certificering en kwaliteitslabel.

Iedere leraar van de AAI en de AAA is benaderbaar voor alle leerlingen.

Close Menu