Aikido is een afdoende verdedigingsleer maar het is veel meer dan dat! Men ontwikkeld soepelheid, snelheid en uithouding en er wordt veel aandacht besteed aan zelfontplooiing, discipline en zelfkennis


Aikido is een ‘way of life’ een levensfilosofie voor elke beoefenaar.
Het is geen sport, zo kennen we bijvoorbeeld geen competitie.
In het aikido is een hele filosofie verweven, niet het vechten is het doel maar veel eerder de volledige beheersing van zichzelf op fysiiek, mentaal en spiritueel vlak.

We maken in het aikido gebruik van worpen, klemmen en immobiisatietechnieken tegen één, of meerdere aanvallers, gewapend als ook ongewapend. Dit om een mogelijke aanval doeltreffend af te weren en te neutraliseren.
Tevens werken we met een bokken (Houten zwaard), een jo (stok) en een tanto( mes).

De principes van aikido werden ontworpen door O’sensei, Morihei Ueshiba die aan de traditionele, zuiver fysische gevechtstechnieken, de morele waarde toevoegde van het menszijn, met als bedoeling een aanvaller het nutteloze van zijn agressiviteit te doen inzien.

Aikido bestaat uit drie lettergrepen namelijk het

Ai : liefde en harmonie van lichaam en geest

Ki : innerlijke levenskracht, levensadem

Do : de weg

In het aikido beoefenen word er op je techniek getraind, het is voor iedereen toegankelijk en is ook een ideale en afdoende vechtkunst voor dames of gewoon mensen die terug iets aan hun fysiek of bewegingsapparaat willen doen!

Trek je vrijetijdspak aan en kom eens proeven van deze prachtige kunst!!

Close Menu